Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
29
Hôm qua:
30
Tuần này:
90
Tháng này:
586
Tất cả:
12140

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 07/11/2017 12:52:22

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Đức Toàn

BT-CT HĐND

0886452567

2

Lê Văn Tháp

PBT.ĐU

0975157584

3

Hà Văn Hoan

CT.UBND

0947628274

4

Ngân Quốc Duyên

PCT.UBND

0962608667

5

Phạm Huy Tuân

PCT.UBND

01647670678

6

Hà Thị Năng

TC - KT

0914347318

7

Lê Thị Trinh

VP - TK

0914270726

8

Lê Vĩnh Hoạt

TP - HT

0947814209

9

Nguyễn Văn Trong

ĐC-XD

0982372017

10

Lô Văn Phú

VP

0914334553

11

Nguyễn Văn Tỉnh

ĐC-NL

0988655791

12

Đỗ Văn Hùng

VP-TK

0982089034

13

Nguyễn Thị Nam

VH - XH

01292268182

14

Lê Thị Phương

TC - KT

0975763111

15

Đậu Thị Nga

VH - XH

0986798224

16

Hà Công Hợp

CT.MTTQ

0987805089

17

Hà Đức Trường

BT.ĐTN

0974484086

18

Lương Thị Duyên

CT.HPN

01642844018

19

Hà Văn Huy

CT hội CCB

0977022349

21

Lê Trí Phượng

CT.HND

0963857199

22

Lê Duy Tĩnh

Trưởng CA

0949346033

23

Lương Văn Xăng

CHTQS

01658377456

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Đức Toàn

BT-CT HĐND

0886452567

2

Lê Văn Tháp

PBT.ĐU

0975157584

3

Hà Văn Hoan

CT.UBND

0947628274

4

Ngân Quốc Duyên

PCT.UBND

0962608667

5

Phạm Huy Tuân

PCT.UBND

01647670678

6

Hà Thị Năng

TC - KT

0914347318

7

Lê Thị Trinh

VP - TK

0914270726

8

Lê Vĩnh Hoạt

TP - HT

0947814209

9

Nguyễn Văn Trong

ĐC-XD

0982372017

10

Lô Văn Phú

VP

0914334553

11

Nguyễn Văn Tỉnh

ĐC-NL

0988655791

12

Đỗ Văn Hùng

VP-TK

0982089034

13

Nguyễn Thị Nam

VH - XH

01292268182

14

Lê Thị Phương

TC - KT

0975763111

15

Đậu Thị Nga

VH - XH

0986798224

16

Hà Công Hợp

CT.MTTQ

0987805089

17

Hà Đức Trường

BT.ĐTN

0974484086

18

Lương Thị Duyên

CT.HPN

01642844018

19

Hà Văn Huy

CT hội CCB

0977022349

21

Lê Trí Phượng

CT.HND

0963857199

22

Lê Duy Tĩnh

Trưởng CA

0949346033

23

Lương Văn Xăng

CHTQS

01658377456