Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
51
Tuần này:
136
Tháng này:
1124
Tất cả:
13725

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận danh sách học sinh, sinh viên đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội2
2Xác nhận danh sách hộ gia đình nghèo đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội.2
3Phê duyệt biên bản họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn.2
4Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ Tổ Hợp tác.2
5Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thành lập Hợp tác xã (về tư vấn kiến thức về hợp tác xã, tư vấn xây dựng Điều lệ hợp tác xã, hoàn thiện các thủ tục để thành lập, đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động của hợp tác xã)2
6Chứng thực hợp đồng hợp tác (thành lập Tổ hợp tác)2
7Chứng thực hợp đồng hợp tác (thành lập Tổ hợp tác)2
8Giải thể các cơ sở bảo trợ xã hội không đủ điều kiện hoạt động 2
9Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 2
10Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội2
11Quyết định tiếp nhận đối tượng tâm thần vào trung tâm bảo trợ xã hội2
12Quyết định tiếp nhận đối tượng bị bỏ rơi vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho trẻ em) 2
13Quyết định tiếp nhận đối tượng tại cộng đồng vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho đối tượng người già cô đơn, người tàn tật và trẻ mồ côi)2
14Thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..)2
15Hợp đồng với các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề người tàn tật..)2
16Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo2
17Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) 2
18Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu)2
19Cấp phiếu lý lịch tư pháp (qua ủy quyền)2
20Xin thôi quốc tịch Việt Nam2
21Trở lại quốc tịch Việt Nam2
22Nhập quốc tịch Việt Nam2
23Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi.2
24Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.2
25Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc kết hôn2
26Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài.2
27Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.2
28Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài2
29Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài2
30Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2