Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
16
Hôm qua:
30
Tuần này:
77
Tháng này:
573
Tất cả:
12127

Huyện ủy Như Thanh: Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW...

Ngày 25/05/2017 14:15:21

Sáng ngày 22/5/2017, tại Trung tâm hội nghị của huyện, Huyện ủy Như Thanh đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, chỉ thị số 12-CT/TW, kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan, ngành, đoàn thể cấp huyện, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn, toàn thể cán bộ đảng viên cơ quan Dân Đảng, UBND, Công an huyện.

 

 

(Đ/c Trần Văn Tuấn – TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện khai mạc hội nghị)   

Tại hội nghị, các đồng chí Trần Văn Tuấn – TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Đ/c Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Đ/c Lê Văn Hùng – PBT, Chủ tịch UBND huyện đã lần lượt triển khai các nội dung: Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị số 12-CT/TW của ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế Quốc tế, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời các đồng chí Lê Phụng Lương - HUV, PCT UBND huyện, Đ/c Trần Hùng Vương - UV BTV huyện ủy , Trưởng công an huyện, Đ/c Lê Văn Cường - HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy đã triển khai các kế hoạch hành động của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Ban bí thư trên địa bàn huyện Như Thanh; Đ/c Lê Huy Tuấn - Phó TB Tuyên giáo Huyện ủy thông qua  kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận nêu trên trong toàn Đảng bộ, theo đó công tác triển khai quán triệt phải hoàn thành trước ngày 25/6/2017.

          Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với những nội dung đã được triển khai đặc biệt là việc ban hành các kế hoạch hành động của Huyện ủy và UBND huyện, từ đó triển khai trên địa phương mình.

        

  Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Quách Văn Tuấn - PBT Thường trực Huyện ủy yêu cầu tất cả các Đảng bộ cơ sở, các ngành phải tập trung triển khai các nội dung đã được tiếp thu trong toàn Đảng bộ và đến các ngành, các đoàn thể tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận, đặc biệt chú ý đến nội dung xây dựng các kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị phải khách quan, khoa học bám sát điều kiện cụ thể của địa phương để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ khả thi và các giải pháp cụ thể sát, đúng với điều kiện để thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện.

 

Huyện ủy Như Thanh: Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW...

Đăng lúc: 25/05/2017 14:15:21 (GMT+7)

Sáng ngày 22/5/2017, tại Trung tâm hội nghị của huyện, Huyện ủy Như Thanh đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, chỉ thị số 12-CT/TW, kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan, ngành, đoàn thể cấp huyện, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn, toàn thể cán bộ đảng viên cơ quan Dân Đảng, UBND, Công an huyện.

 

 

(Đ/c Trần Văn Tuấn – TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện khai mạc hội nghị)   

Tại hội nghị, các đồng chí Trần Văn Tuấn – TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Đ/c Quách Văn Tuấn - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Đ/c Lê Văn Hùng – PBT, Chủ tịch UBND huyện đã lần lượt triển khai các nội dung: Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị số 12-CT/TW của ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế Quốc tế, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời các đồng chí Lê Phụng Lương - HUV, PCT UBND huyện, Đ/c Trần Hùng Vương - UV BTV huyện ủy , Trưởng công an huyện, Đ/c Lê Văn Cường - HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy đã triển khai các kế hoạch hành động của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Ban bí thư trên địa bàn huyện Như Thanh; Đ/c Lê Huy Tuấn - Phó TB Tuyên giáo Huyện ủy thông qua  kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận nêu trên trong toàn Đảng bộ, theo đó công tác triển khai quán triệt phải hoàn thành trước ngày 25/6/2017.

          Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với những nội dung đã được triển khai đặc biệt là việc ban hành các kế hoạch hành động của Huyện ủy và UBND huyện, từ đó triển khai trên địa phương mình.

        

  Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Quách Văn Tuấn - PBT Thường trực Huyện ủy yêu cầu tất cả các Đảng bộ cơ sở, các ngành phải tập trung triển khai các nội dung đã được tiếp thu trong toàn Đảng bộ và đến các ngành, các đoàn thể tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận, đặc biệt chú ý đến nội dung xây dựng các kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị phải khách quan, khoa học bám sát điều kiện cụ thể của địa phương để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ khả thi và các giải pháp cụ thể sát, đúng với điều kiện để thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện.